Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II về "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối DNTƯ"

10:04 | 19/02/2014
Ngày 06/12/2013, tại hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II đã ban hành nghị quyết số 05 về "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối DNTƯ"
Tệp đính kèm NQ05-DUK.rar
Dung lượng 4.5 Mb
Tải về