Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy và UB kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối DNTƯ"

09:36 | 19/02/2014
Ngày 06/12/2013, BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II đã ban hành Nghị quyết số 04 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy và UB kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối Khối Doanh nghiệp Trung ương".
Tệp đính kèm NQ04-DUK.rar
Dung lượng 6 Mb
Tải về