Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020"

10:25 | 19/02/2014
Ngày 06/12/2013, tại hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II đã ban hành nghị quyết số 06 về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020".
Tệp đính kèm NQ06-DUK.rar
Dung lượng 8.4 Mb
Tải về