Văn bản Đảng ủy

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả 5 năm thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” trong Đảng bộ ĐSVN

10:24 | 03/09/2014
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả 05 năm thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Tổng công ty ĐSVN “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”, như sau:
Tệp đính kèm BC_SK3NAM-5NAM_chuan.doc
Dung lượng 98.5 Kb
Tải về