Văn bản Đảng ủy

Triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ TCT ĐSVN

13:07 | 02/03/2015
Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN (6/4/1955 – 6/4/2015); nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN biên soạn tài liệu: “Đề cương tuyên truyền truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”.
Tệp đính kèm DE CUONG 60 NAM.doc
Dung lượng 101 Kb
Tải về