Văn bản Đảng ủy

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

08:34 | 23/03/2016

Nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức Tháng Công nhân – tháng 5 hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

- Trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày 22/5/2016, tổ chức tuyên truyền cao điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong toàn Tổng công ty ĐSVN.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị. Lựa chọn các nội dung sau:

“Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!”

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!”

“Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !”

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !”

+ Đăng tải trên trang Web Tổng công ty, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị về pháp luật và các quy định liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Tập trung vào các nội dung: nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ngày bầu cử, về quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử, các hoạt động trong vận động bầu cử, nội dung tiếp xúc cử tri, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu,…

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CNVCLĐ để định hướng tư tưởng; đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch.

2.Tổ chức Tháng Công nhân năm 2016:

- Chỉ đạo tổ chức Tháng Công nhân – Tháng 5/2016 và tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) với các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để “Quyền lợi của người lao động được đảm bảo, phúc lợi cho người lao động được tốt hơn” song hành với sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

- Công đoàn ĐSVN xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đồng cấp tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện của các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành.

Nhận được công văn này, yêu cầu các cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi, tham mưu tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN./.

Tệp đính kèm CV_BaucuQH_ThangCN_2016.doc
Dung lượng 53.5 Kb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào