Văn bản Đảng ủy

Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

15:21 | 15/01/2016

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016, là sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi và khó khăn đan xen. Vì lẽ đó, Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đề ra đường lối, những quyết sách đúng đắn, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. 

Tệp đính kèm TuyentruyenDHDang12.pdf
Dung lượng 427.8 Kb
Tải về