11:35 | 14/07/2021

Thông báo chào giá cung cấp DV thẩm định giá tài sản, vật tư phụ tùng thu hồi năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN

Thông báo chào giá cung cấp DV thẩm định giá tài sản, vật tư phụ tùng thu hồi năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm TB180-CungCapDVThamDinh.pdf
Tải về