Cặp lá yêu thương

  • Phát động Chương trình “Cặp lá yêu thương” trong Tổng công ty ĐSVN
    16:46 | 30/06/2020
    Để góp phần động viên, chia sẻ và giúp các em học sinh là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Đường sắt có thêm điều kiện, nghị lực để tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ học tập của mình; Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch phát động Chương trình “Cặp lá yêu thương” trong Tổng công ty ĐSVN.  

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào