Khoa học - Công nghệ

  • ĐSVN và Công ty REVO INTERNATIONAL (Nhật Bản) ký biên bản ghi nhớ
    18:56 | 22/08/2012
    Ngày 20-8-2012, tại trụ sở Tổng công ty ĐSVN (ĐSVN) đã diễn ra lễ lý Biên bản ghi nhớ giữa ĐSVN và Công ty REVO INTERNATIONAL (Nhật Bản).
  • ĐSVN đẩy mạnh hợp tác quốc tế
    15:19 | 26/03/2012
    Ngay từ những ngày đầu đổi mới, hội nhập ở những năm 90 của thế kỷ XX, hợp tác quốc tế đã trở thành nhu cầu cấp bách của ĐSVN. Hợp tác quốc tế mang lại những cơ hội lớn cho ngành, nhất là thu hút vốn ưu đãi để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường uy tín và vị thế quốc tế… 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào