An toàn giao thông ĐS

15:06 | 09/11/2020

ĐSVN chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 12

Để ứng phó với cơn bão số 12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ra công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, tránh hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Các Ban chỉ huy PCLB khu vực 1, 2, 3 cử người thường trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu chữa khi có sự cố xảy ra, lưu ý các vị trí xung yếu; Các Phân ban Quản lý KCHT đường sắt khu vực 1, 2, 3 cử cán bộ chỉ đạo công tác chuẩn bị, phương án cứu chữa khi có tình huống xấu do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Các Công ty cổ phần Đường sắt, cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt và các Chi nhánh khai thác đường sắt:

-Kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn; thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm, lập phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi mưa, bão; chuẩn bị nhận lực, vật tư, thiết bịđể sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng và an toàn giao thông đường sắt;

-Tại các vị trí chốt gác điểm xung yếu, nhất thiết phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chốt gác;

-Tổ chức tăng ban tuần đường, bố trí đi ngược chiều với hành trình tuần đường hiện tại trong suốt thời gian mưa bão.

-Chủ động làm việc với các đơn vị thi công Dự án 7000 tỷ và các công trình sửa chữa định kỳ để xây dựng biện pháp phòng tránh và ứng cứu khi có sự cố xảy ra;

Các đơn vị vận tải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, có phương án ứng cứu khi có sự cố do bão và hoàn lưu bão gây ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, hàng hoá và phương tiện;-Thường xuyên phát thanh thông báo cho hành khách ở ga và trên các đoàn tàu được biết về diễn biến về tình hình thời tiết và kế hoạch phải dừng tàu do bão và hoàn lưu bão tạo sự yên tâm cho hành khách.

Các Chi nhánh xí nghiệp Đầu máy bố trí đủ Đầu máy để phục vụ công tác cứu chữa đảm bảo thông tàu trong thời gian nhanh nhất; Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho đầu máy; Quán triệt CBCNV khi lên ban phải tập trung quan sát, chấp hành nghiêm túc quy trình quy phạm, đặc biệt chú trọng tuân thủ công tác điều hành chạy tàu trong thời gian mưa, bão.

Các Ban chuyên môn của Tổng công ty cử người thường trực 24/24 giờ để nắm bắt kịp thời thông tin về thời tiết và thammưu Lãnh đạo Tổng công ty phương án ứng cứu.

Trung tâm điều hành vận tải theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để chủ động điều tiết hành trình chạy tàu tại ga xuất phát, bố trí dừng tàu hợp lý tại các ga có đủ điều kiện phục vụ hành khách và bảo quảnhàng hóa tốt nhất, tránh đi vào khu vực có mưa lớn làm gián đoạn chạy tàu; Lập kế hoạch bố trí toa xe tại các khu vực có mỏ đá để kịp thời bốc xếp vật tư phục vụ công tác cứu chữa.

Các đơn vị thi công Dự án 7000 tỷ và các công trình sửa chữa định kỳ phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công trong thời gian mưa, bão, kịp thời sửa chữa những hư hỏng do mưa, bão gây ra.

Các đơn vị theo dõi diễn biến của thời tiết và thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão Tổng công ty ĐSVN - Số máy Điện thoại: 02438 221 563  - Fax: 02439 422 269.