Liên lạc trực tuyến

 

Bạn có thể gọi điện đến đường dây nóng (hotline):

  • Ga Hà Nội:

-        Phòng bán vé tàu thống nhất                : 04.3822 1724

-        Bộ phận chỉ dẫn                                  : 04.3942 3697

-        Bán vé qua điện thoại                   : 04.3942 3949

-        Đội hành lý hàng hóa                    : 04.3942 0060

  • Ga Sài Gòn:

-        Đội vé                                         : 08.3843 6524

-        Phòng hướng dẫn khách vận          : 08.3931 8952

-        Bán vé qua điện thoại                   : 08.3843 6524

-        Bán vé đi ngay                              : 08.3931 2794

-        Tổ hành lý                                    : 08.3843 6527

  • Ban Kinh doanh vận tải ĐSVN                  : 04.3822 2709
  • Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội    : 096333567
  • Xí nghiệp toa xe Sài Gòn                         : 0908120575
  • Liên hệ vận chuyển hàng hóa bằng tàu hàng:

-        Phòng kinh doanh (Công ty vận tải Hàng hóa ĐS): 04.3942 6163

Fax: 04.3518 7838; 04.3942 6165