An toàn giao thông ĐS

15:41 | 25/12/2023

ĐSVN tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2024

Thực hiện quyết định số 1513/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2023 của Bộ GTVT về đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024, Tổng công ty ĐSVN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp cổ phần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn GTĐS, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ.

Theo đó, Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các đơn vị  tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN còn hiệu lực liên quan đến trật tự ATGT ĐS; tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGTĐS… Cụ thể:

Đối với các chi nhánh KTĐS, tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chuẩn, quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban của các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo ANTT, tăng cường công tác PCCN; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương nơi có đường sắt đi qua làm tốt công tác an ninh, trật tự, phòng, chống nạn cò mồi, phe vé, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tàu, dưới ga.

Đối với các Chi nhánh đầu máy: Tăng cường công tác khám chữa, chỉnh bị đầu máy đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khi đưa ra vận dụng; quản lý tốt chế độ nghỉ ngơi và duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn của ban lái tàu; đôn đốc nhắc nhờ lái tàu quan sát, chú ý kéo còi và xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn tại các giao cắt, khu dân cư… nhằm hạn chế sự cố, tai nạn.

Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, đặc biệt là đội ngũ lái tàu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu, quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban làm việc.

Đối với các công ty Cổ phần Vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong sửa chữa, chỉnh bị toa xe đảm bảo chất lượng, số lượng xe đưa ra vận dụng theo kế hoạch. Duy trì bộ phận ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu, khôi phục GTVT ĐS nhanh nhất khi có tai nạn, sự cố thiên tai xảy ra... 

Đối với các công ty bảo trì KCHTĐS tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng KCHTĐS (đặc biệt là các điểm xung yếu, đèo, dốc); kiểm tra, đôn đốc việc duy tu, bảo dưỡng KCHTĐS đảm bảo an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu. Rà soát và có phương án đảm bảo ATGT tại các giao cắt đường bộ - đường sắt; tăng cường kiểm tra thiết bị TTTH phục vụ chạy tàu, thiết bị phòng vệ tại các ĐN, cử người trực chốt sửa chữa kịp thời khi có sự cố.