An toàn giao thông ĐS

09:43 | 09/12/2019

Đường sắt phối hợp tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông tới Địa phương và Doanh nghiệp

Sáng ngày 07/12/2019, Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp với UBND xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông qua các cị trí giao cắt giữa Đường bộ và Đường sắt tới các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Phân tích những vụ tai nạn giao thông đường sắt trong những năm gần đây, các vụ tai nạn giữa tàu và ô tô tải trọng lớn, nhất là ô tô chở vật liệu, vật tư ngày càng gia tăng. Nguy cơ xảy ra tàu va ô tô tại các giao cắt đường bộ - đường sắt, đặc biệt là tại các lối đi tự mở, các đường ngang biển báo, cảnh báo tự động là rất lớn. Tính đến tháng 11 năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 229 vụ TNGT đường sắt thì có đến 131 vụ xảy ra tại đường ngang biển báo và các lối đi tự mở.

Đường sắt tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông ĐS tới các doanh nghiệp trên địa bàn xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trước thực trạng trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai rất nhiều các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt trong đó việc trực tiếp cử cán bộ đến các địa phương, khu công nghiệp được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu đưa những thông tin cần thiết để địa phương, chủ doanh nghiệp và đặc biệt là những lái xe người trực tiếp điều khiển phương tiện nắm được các quy định của pháp luật về trật tự An toàn giao thông đường sắt và những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông qua các vị trí đường ngang.

Tại Hội nghị, Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện Công an Huyện Đông Anh, Lãnh đạo UBND xã Nguyên Khê và các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã tiến hành ký cam kết phối hợp đảm bảo ATGT đường sắt. Theo đó, Tổng công ty ĐSVN sẽ hỗ trợ các đơn vị trong việc tuyên truyền, trao tờ rơi “Quy tắc điều khiển phương tiện giao thông đường bộ qua các vị trí giao cắt với đường sắt” cho các doanh nghiệp để phát cho lái xe; doanh nghiệp cam kết tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV về đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông qua các vị trí giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt; Yêu cầu các lái xe làm cam kết đảm bảo ATGT và tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua đường ngang.