An toàn giao thông ĐS

08:50 | 05/01/2019

Tổng công ty ĐSVN đặt mục tiêu giảm tai nạn năm 2019

Tổng công ty Đường sắt VN vừa có chỉ thị về công tác đảm bảo ATGT đường sắt năm 2019. Theo đó, mục tiêu năm 2019 là tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình ATGT đường sắt, phấn đấu giảm ít nhất 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; Không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do chủ quan; giảm ít nhất 5% tai nạn chạy tàu nghiêm trọng, ít nghiêm trọng và sự cố chạy tàu có tính chất nghiêm trọng do chủ quan.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu các đơn vị chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó trong thực hiện công tác đảm bảo ATGT đường sắt; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm lập lại kỷ cương, kỷ luật về ATGT đường sắt.

Cùng đó, Tổng công ty Đường sắt VN cũng ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực hợp lý, hiệu quả để phục vụ công tác đảm bảo ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong đảm bảo ATGT đường sắt. Tổ chức ký cam kết giữa người lao động với thủ trưởng đơn vị, giữa thủ trưởng đơn vị cấp dưới với thủ trưởng cấp trên về đảm bảo ATGT đường sắt.

"Từ Tổng công ty đến các đơn vị phải xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; Gắn trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị để xảy ra mất ATGT đường sắt", Chỉ thị nêu.