An toàn giao thông ĐS

11:46 | 22/05/2017

Vận động người dân hiến kế cho công tác đảm bảo trật tự ATGTĐS

Đó là một trong những nội dung Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện trong Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt (từ 16/5 đến 15/6/2017).

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng cao điểm để triển khai tại các đơn vị. Phân công cụ thể, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hành lang ATGTĐS; xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân để tái diễn và phát sinh thêm các lối đi dân sinh trái phép qua ĐS; lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGTĐS…

Chủ động phối hợp với các phòng thanh tra an toàn khu vực của Cục ĐSVN, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, Tiểu ban ANTT- ATGT đường sắt khu vực tổ chức ra quân thực hiện tháng cao điểm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung trong “Quy chế phối hợp”; đặc biệt, phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGTĐS đã được đền bù, công trình tái lấn chiếm, các điểm nóng về vi phạm hành lang ATGTĐS chưa được giải tỏa; cương quyết không để phát sinh thêm các vi phạm và các đường ngang trái phép. Rà soát, sửa chữa bổ sung các công trình, dự án về đảm bảo hàng lang ATGTĐS đã được đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đảm bảo ATGTĐS, bảo vệ hành lang ATGTĐS đã được phê duyệt.

Các bộ phận liên quan từ Tổng công ty và các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị chức năng liên quan làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý, bảo vệ hành lang ATGTĐS; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGTĐS thông qua các hình thức: phát thanh, phát clip tuyên truyền, viết bài tuyên truyền, treo băng rôn, pano tại các nhà ga, trên các đoàn tàu… và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vận động người dân tự giác chấp hành và hiến kế trong công tác đảm bảo TTATGTĐS, quản lý, bảo vệ HLATGTĐS…