Công bố thông tin định kỳ

16:55 | 31/03/2020

Báo cáo chế độ tiền lương, tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Tổng công ty ĐSVN công bố Báo cáo chế độ tiền lương, tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BaoCaoTienLuong-SapXepDoiMoiDN2019.pdf
Tải về