Công bố thông tin định kỳ

14:54 | 16/12/2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Xem chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm BcaoTaichinh-6T2016.pdf
Tải về