Công bố thông tin định kỳ

16:23 | 11/08/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Tổng công ty ĐSVN công bố thông tin định kỳ gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng công ty ĐSVN. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BCTaiChinh6thang2020.rar
Tải về