Công bố thông tin định kỳ

15:53 | 02/08/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Tổng công ty ĐSVN công bố thông tin định kỳ gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty ĐSVN. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm VNR-BCTC6ThangDauNam2022.rar
Tải về