Công bố thông tin định kỳ

09:59 | 31/05/2023

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm BCTCHopNhat2022.zip
Tải về