Công bố thông tin định kỳ

16:41 | 24/05/2024

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BCTCHopNhat2023-VNR.zip
Tải về