Công bố thông tin định kỳ

08:25 | 20/06/2018

Báo cáo tình hình SXKD, thực hiện nhiệm vụ công ích, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2017

Báo cáo của Tổng công ty ĐSVN về: Kết quả thực hiện kê hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất; Thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017; Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2017... 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 1875.pdf
Tải về