Công bố thông tin định kỳ

15:15 | 29/03/2019

Công bố thông tin năm 2019

Tổng công ty ĐSVN công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công bố tiền lương, tiền thưởng và Thông tin về tình hình quản trị & tái cơ cấu tổ chức của Tổng công ty ĐSVN năm 2019. Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 798.pdf
Tải về