Công bố thông tin định kỳ

16:10 | 03/07/2023

Công bố thông tin về hoạt động của Tổng công ty ĐSVN năm 2022

Tổng công ty ĐSVN thông báo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 và thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm CongBoTTtheoND47-VNR-2022.rar
Tải về