Công bố thông tin định kỳ

10:04 | 19/06/2019

Công bố thông tin về kết quả SXKD 3 năm gần nhất, Thực trạng quản trị và Cơ cấu DN;và thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2018

Tổng công ty ĐSVN công bố Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm ND81-19062019.pdf
Tải về