Công bố thông tin định kỳ

19:00 | 30/06/2021

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội và thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2020

Tổng công ty ĐSVN thông báo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 và thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm VNR-KetquaSXKD2020.docx
Tải về