Công bố thông tin định kỳ

14:40 | 16/12/2016

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Bộ GTVT cho Tổng công ty ĐSVN

Ngày 14/7/2016, Bộ GTVT đã ban hành quyết định số 2194/QĐ-BGTVT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp cho Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN. 

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 2194-QD-BGTVT.pdf
Tải về