09:46 | 15/08/2015

Địa chỉ thanh toán tại bưu điện

       Danh sách các điểm bưu cục tại các tỉnh nhận thu tiền bán vé tàu điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt nam (với tổng số 2.594 địa điểm giao dịch trên toàn quốc)

     - Địa chỉ download: Danh sách các bưu cục thu hộ tiền vé tàu .

     - Để biết thêm chi tiết liên hệ: 1900 6469