14:39 | 22/04/2022

Kế hoạch chạy tàu dịp hè năm 2022

Ngày 22/4/2022, Tổng công ty ĐSVN ban hành biểu đồ chạy tàu dịp hè năm 2022 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem trong file đính kèm.   

Tệp đính kèm 22-04-22_KH chạy tàu Hè 2022 (1075).pdf
Tải về