14:34 | 27/01/2022

Kế hoạch chạy tàu khách Thống nhất sau Tết năm 2022

Ngày 26/01/2022, Tổng công ty ĐSVN ban hành biểu đồ chạy tàu sau Tết Nguyên đán năm 2022 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem trong file đính kèm.   

Tệp đính kèm 22-01-26_KH 237 (Chạy tàu sau Tết).pdf
Tải về