14:32 | 29/10/2021

Kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán năm 2022

Ngày 29/10/2021, Tổng công ty ĐSVN ban hành biểu đồ chạy tàu Tết Nguyên đán năm 2022 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem trong file đính kèm. 

 

Tệp đính kèm 21-10-29_KH chạy tàu Tết (2915).pdf
Tải về