14:38 | 22/03/2022

Kế hoạch chạy tàu Thống Nhất dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 & 1/5

Ngày 22/3/2022, Tổng công ty ĐSVN ban hành biểu đồ chạy tàu dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 & 1/5 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem trong file đính kèm.   

Tệp đính kèm 22-03-30_Chạy tàu dịp Giỗ Tổ và 30-4.pdf
Tải về