14:24 | 28/01/2021

Kế hoạch chạy tàu Thống nhất Tết Nguyên đán 2021

Ngày 28/01/2021, Tổng công ty ĐSVN ban hành biểu đồ chạy tàu Tết Nguyên đán năm 2021 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 21-01-28_KH 227.pdf
Tải về