09:32 | 27/09/2022

Quy định xây dựng, quản lý và chỉ đạo thực hiện Biểu đồ chạy tàu trên ĐSVN

Ngày 14/9/2022, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã ký quyết định ban hành Quy định xây dựng, quản lý và chỉ đạo thực hiện Biểu đồ chạy tàu trên ĐSVN.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm QD-QuyDinhXDQLvaCDTHBDCT_14_09_2022.pdf
Tải về