10:13 | 30/07/2019

ĐS Sài Gòn giảm 15% vé Sài Gòn - Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tiếp tục tổ chức chạy thêm đôi tàu SE27/28 từ Sài Gòn đi Đà Nẵng và ngược lại. Đặc biệt, hành khách khi mua vé tàu trong thời gian từ ngày 12-8 đến ngày 03-9 sẽ được giảm 15% đối với đôi tàu này.

Ngoài việc giảm giá như trên, Công ty còn áp dụng một số chương trình giảm giá khác. Cụ thể, hành khách khi mua vé tập thể trước ngày tàu chạy ít nhất là năm ngày được giảm 8% đối với đoàn từ 10 đến 50 người; giảm 10% đối với đoàn từ 51 đến 100 người. Và đoàn khách từ 101 người trở lên sẽ được giảm 12% giá vé.

Hành khách mua vé xa ngày và có cự ly vận chuyển từ 650km trở lên, sẽ được giảm 5% khi mua trước ngày đi tàu từ 10 đến dưới 20 ngày. Mua trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ giảm 7% giá vé.

Ngoài ra, đối với hành  khách mua vé khứ hồi cũng được hưởng chương trình giảm giá. Giảm 10% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đi tàu SE27/28 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần. Giảm 5% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về đi tàu SE27/28 chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Các chương trình giảm giá được áp dụng từ ngày 12-8 đến ngày 28-8.