15:08 | 11/09/2023

Đường sắt điều chỉnh giờ tàu và giảm giá vé đến 30% sau cao điểm hè

Đường sắt vừa điều chỉnh giờ tàu khách tuyến Bắc - Nam sau hè, tiếp tục áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh. 

Từ ngày 6/9, đường sắt chạy thường xuyên 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. Xuất phát ga Hà Nội, tàu SE1 chạy lúc 21h10, đến ga Sài Gòn lúc 8h25; tàu SE3 chạy lúc 19h20, đến lúc 6h30; tàu SE5 chạy lúc 15h30, đến lúc 5h40; tàu SE7 chạy lúc 6h10, đến lúc 18h36.

Chiều ngược lại, xuất phát ga Sài Gòn, tàu SE2 chạy lúc 20h50, đến ga Hà Nội lúc 8h30; tàu SE4 chạy lúc 19h00, đến lúc 5h55; tàu SE6 chạy lúc 15h25, đến lúc 4h40; tàu SE8 chạy lúc 6h00, đến lúc 19h12.

Với các đôi tàu khu đoạn, đôi tàu SE21/SE22 Đà Nẵng - Sài Gòn, tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc, đến ga Sài Gòn lúc; tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h35, đến ga Đà Nẵng lúc 6h00.

Đôi tàu SNT1/SNT2 Nha Trang - Sài Gòn, tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 19h50, đến ga Sài Gòn lúc 4h30; tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h00, đến ga Nha Trang lúc 5h40.

Đôi tàu SPT1/SPT2 Phan Thiết - Sài Gòn, tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h10, đến ga Sài Gòn lúc 17h35; tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h40.

Khu vực bắc miền Trung, đường sắt cũng điều chỉnh giờ đôi tàu NA1/NA2 Hà Nội - Vinh, SE19/SE20 Hà Nội - Đà Nẵng. Cụ thể, xuất phát ga Hà Nội, tàu NA1 chạy lúc 21h50, đến ga Vinh lúc 5h25; tàu SE19 chạy lúc 19h50, đến ga Đà Nẵng lúc 12h38. Chiều ngược lại, tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 22h10, đến lúc 5h15; tàu SE20 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18h10, đến lúc 11h30.

Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá vé sau hè nhằm thu hút khách đi tàu mùa thấp điểm. Theo đó, đến hết ngày 30/9/2023, áp dụng chương trình kích cầu "9.000 vé giảm giá 30%" đối với khách mua vé trước ngày đi tàu 3 ngày trở lên; vé giảm giá ấn định với số chỗ cụ thể trên từng mác tàu. Áp dụng với vé đôi tàu SE3/SE4 chạy từ thứ hai đến thứ tư, đôi tàu SE7/SE8 chạy từ thứ hai đến thứ năm, vé có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên. Các ngày còn lại trong tuần, áp dụng vé hai đôi tàu này có cự ly từ 500km trở lên.

Đối với đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng, áp dụng chương trình giảm giá với vé có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên; đôi tàu SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang vé có cự ly vận chuyển từ 250km trở lên; đôi tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết vé có cự ly vận chuyển từ 150km trở lên.

Bên cạnh đó, áp dụng chính sách giảm giá vé cá nhân mua xa ngày đi tàu. Khách mua vé tàu SE3/SE4, SE7/SE8 vé có cự ly vận chuyển trên 900km, tàu SE21/SE22 vé có cự ly vận chuyển trên 600km, tàu SNT1/SNT2 vé có cự ly vận chuyển trên 300km, khi trước ngày đi tàu 5-9 ngày được giảm 5% giá vé.

Tương tự, trước 10-19 ngày được giảm 10%; trước 20-39 ngày giảm 20%; trước 40 ngày trở lên giảm 30% giá vé. Tuy nhiên, không áp dụng chương trình giảm giá này đối với loại chỗ khoang 4 giường trên các tàu SE3, SNT1, SNT2.