14:33 | 09/05/2023

Đường sắt siêu khuyến mại ngay giữa cao điểm hè

Đường sắt bán vé tàu hè với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn đoạn vận tải hè từ 18/5 đến ngày 20/8.


Cụ thể, hàng ngày chạy 2 đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 giữa TP.HCM - Hà Nội; Đôi tàu SE21/SE22 giữa TP.HCM - Đà Nẵng; Đôi tàu SNT1/SNT2 giữa TP.HCM - Nha Trang; Đôi tàu SPT1/SPT2 giữa TP.HCM - Phan Thiết.

Trong giai đoạn hè, đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác như: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn...

Ngoài ra còn áp dụng chính sách giảm giá vé cá nhân khi mua xa ngày đi tàu. Theo đó, với tàu SE3/SE4, SE7/SE8 vé có cự ly vận chuyển trên 900km, tàu SE21/SE22 vé có cự ly vận chuyển trên 600km, tàu SQN1/SQN2 giữa Sài Gòn - Quy Nhơn vé có cự ly vận chuyển trên 400km, tàu SNT1/SNT2 vé có cự ly vận chuyển trên 300km. Tuy nhiên, không áp dụng đối với loại chỗ khoang 4 giường trên các tàu SE3, SNT1, SNT2.

Vé đáp ứng điều kiện cự ly vận chuyển các mác tàu này mua trước ngày đi tàu 20-39 ngày, giảm 20% giá vé; Trước 40 ngày trở lên giảm 30%. Khi đổi, trả vé, hành khách phải đổi, trả trước giờ tàu chạy 72 giờ, mức phí khấu trừ tương đương mức giảm giá vé.

Hành khách mua vé chặng suốt Sài Gòn - Phan Thiết đôi tàu SPT1/SPT2 khi mua trước 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé, nhưng không áp dụng loại chỗ khoang 4 giường.