10:19 | 14/01/2021

Giảm giá vé tàu cho người lao động ngành ĐS trong năm 2021

Nhằm hỗ trợ cho người lao động đang làm việc trong ngành đường sắt cũng người thân, ngành đường sắt sẽ thực hiện việc giảm mạnh giá vé tàu trong năm 2021.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện đang áp dụng chương trình giảm giá năm 2021 cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong ngành và thân nhân nhằm khuyến khích CBCNV sử dụng phương tiện đường sắt để đi lại.

Theo đó, giảm giá vé tàu 30% đối với cá nhân CBCNV đường sắt, bao gồm cả CBCNV các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ 51% trở lên và thân nhân gồm bố, mẹ (của vợ, chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi.

Nếu CBCNV và thân nhân thuộc các đơn vị này đi tập thể thì mức giảm tùy theo số lượng người trong đoàn, cụ thể: Giảm 34% cho đoàn từ 10 đến 50 người; Giảm 38% cho đoàn từ 51 đến 100 người; Giảm 40% cho đoàn từ 101 người trở lên.

Giảm 20% giá vé đối với cá nhân CBCNV các đơn vị thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có vốn góp của tổng công ty từ 50% trở xuống hoặc đã thoái vốn và thân nhân.

Nếu đi tập thể, mức giảm như sau: Giảm 24% cho đoàn từ 10 đến 50 người; Giảm 28% cho đoàn từ 51 đến 100 người; Giảm 30% cho đoàn từ 101 người trở lên.

Riêng đối với CBCNV và thân nhân Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, nếu đi tập thể, mức giảm là: Giảm 44% cho đoàn từ 10 đến 50 người; Giảm 48% cho đoàn từ 51 đến 100 người; Giảm 50% cho đoàn từ 101 người trở lên.

Chương trình này được áp dụng trong khoảng thời gian: Từ 4-1 đến 3-2; 22-2 đến 28-4; 4-5 đến 31-5; 9-8 đến 31-8; 6-9 đến 29-12-2021.