08:39 | 26/06/2020

Giảm sâu giá vé tàu hỏa cho khách du lịch Đà Nẵng

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đang hợp tác với Hiệp hội du lịch TP. Đà Nẵng thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa, giảm giá vé tàu, thúc đẩy khách đi du lịch bằng tàu hỏa.

Theo đó, đối tượng được giảm giá vé tàu là khách đoàn mua tour của các công ty lữ hành có đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch với Hiệp hội du lịch TP. Đà Nẵng.

Các đoàn tàu được áp dụng chương trình kích cầu là các đoàn tàu khách Thống nhất và khu đoạn do Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý (không áp dụng đối với các đoàn tàu lập thêm theo yêu cầu của tập thể).

Điều kiện giảm giá cụ thể như sau: Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu tối thiểu 10 người/đoàn/tàu và tối đa 100 người/đoàn/tàu; Tập thể phải mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là 5 ngày (tính từ ngày xuất vé đến ngày tàu chạy). Nếu tập thể mua vé sau thời gian quy định trên, giá bán được cộng thêm 2% giá vé.

Giá vé giảm tùy theo thời gian đi tàu, mác tàu. Cụ thể, thời gian thấp điểm trước và sau hè 2020 từ ngày 16/6 đến hết ngày 30/6 và từ ngày 17/8 đến hết ngày 30/12, khách đoàn đi tàu có cự ly vận chuyển từ 751 km trở lên trên đôi tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần và các đôi tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần sẽ được áp dụng giá vé bằng 70% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 80% giá vé loại chỗ giường nằm.

Mức giảm này sẽ được giảm thêm 5% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 - 29 ngày; Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

Giảm sâu giá vé tàu hỏa cho khách du lịch Đà Nẵng

Cũng trong thời gian trên, khách đoàn đi các đôi tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE21/22 (có cự ly vận chuyển từ 500 km đến 750 km); tàu khách Khu đoạn (có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên); các đôi tàu SPT1/2/3/4… (chặng suốt) sẽ được áp dụng giá vé bằng 75% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm.

Tuy nhiên, chỉ được áp dụng đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần; các mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần; các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Mức giảm trên cũng áp dụng đối với các tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1/3/5… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại.

Các mức giảm trên giảm thêm 5% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 - 29 ngày; Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

Cùng đó, giá vé bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm được áp dụng đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; các mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các mác tàu khách khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.