14:19 | 22/03/2017

Giai đoạn 2016 - 2020: ĐS Trung Quốc đầu tư 3,5 nghìn tỉ NDT

Ngày 29/12/2016, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo về tình hình sách trắng “Phát triển giao thông vận tải Trung Quốc”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường sắt quốc gia Trung Quốc Dương Vũ Đống trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Trong họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Bloomberg News hỏi Cục Đường sắt quốc gia Trung Quốc về vấn đề tài chính hoạt động đường sắt, nội dung trả lời của ông Dương Vũ Đống như sau:

Cục Đường sắt quốc gia Trung Quốc là một cơ quan nhà nước được thành lập sau khi phân tách quản lý hành chính và doanh nghiệp đối với đường sắt. Chức năng chủ yếu là quản lý giám sát đối với ngành đường sắt. Những năm gần đây, đường sắt Trung Quốc, đặc biệt là đường sắt cao tốc phát triển rất nhanh, trong quá trình phát triển, tình hình tổng thể các lĩnh vực đầu tư, tài chính, v.v đều rất tốt. Trong thời gian Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015), đã đầu tư 3,58 nghìn tỷ nhân dân tệ (NDT), xây dựng xong 30.000 km đường sắt. Đến cuối năm 2016, lý trình khai thác của đường sắt Trung Quốc đạt 124.000 km, đặc biệt xây dựng đường sắt cao tốc đạt thành tích xuất sắc, lý trình khai thác của đường sắt cao tốc đã đạt hơn 20.000 km, chiếm khoảng 65% đường sắt cao tốc thế giới.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2010) sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và phát triển đường sắt. Kế hoạch đầu tư là 3,5 nghìn tỷ NDT, dự kiến đến cuối thời gian Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, tổng lý trình khai thác của đường sắt Trung Quốc đạt 150.000 km, trong đó đường sắt cao tốc đạt quy mô 30.000 km. Trong quá trình này, giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu tư và xây dựng đường sắt là vấn đề rất quan trọng. Từ tình hình hiện nay mà xét, có thể thấy Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc đều rất coi trọng việc xây dựng đường sắt, đã đưa ra sự ủng hộ rất lớn về chính sách, chủ yếu là áp dụng phương thức đầu tư phân loại trong xây dựng đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc là đơn vị chịu trách nhiệm chính về đầu tư và khai thác đường sắt chính tuyến, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, các chủ thể đầu tư của xã hội tham gia xây dựng đối với đường sắt liên thành phố, đường sắt ngoại ô, đường sắt khai thác tài nguyên và đường sắt nhánh. Với phương thức đầu tư phân loại, đã giải quyết hiệu quả vấn đề đầu tư xây dựng đường sắt.

Đồng thời, đối với doanh nghiệp vận tải đường sắt, chủ chốt là Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc, Quốc vụ viện đã đưa ra chính sách rất tốt về sử dụng đất, chính sách cho phép doanh nghiệp vận tải đường sắt khai thác sử dụng tổng hợp về đất đai. Xét tình hình của đường sắt quốc gia, hiện nay có 600.000 ha đất, trong số này, một phần có thể dùng để khai thác tổng hợp. Lợi ích từ khai thác tổng hợp số đất này, một mặt nâng cao hiệu quả kinh doanh của chính doanh nghiệp, đồng thời cũng có thể sử dụng để đầu tư xây dựng đường sắt.

Về giá vận tải đường sắt, các cơ quan có liên quan của nhà nước cũng dành cho doanh nghiệp vận tải đường sắt sự ủng hộ mạnh mẽ, trao cho doanh nghiệp một phần quyền tự chủ định giá trong vận chuyển hành khách. Tất nhiên, đối với giá vé ngồi cứng của đoàn tàu tốc độ phổ thông là giá vé cơ bản nhất thì vẫn thực hiện theo quy định của trung ương, để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Doanh nghiệp vận tải đường sắt căn cứ theo tình hình thị trường, theo tình hình phát triển kinh tế của khu vực để điều chỉnh giá một cách phù hợp. Sự điều chỉnh này bao gồm hai mặt, trước hết là trong những năm gần đây dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, với sự đồng lòng ủng hộ của toàn xã hội, đường sắt Trung Quốc đã đạt được những thành tích rất lớn. Điều này thể hiện rõ rệt trong điều kiện của Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, tập trung lực lượng làm việc lớn đã đạt được những thành quả quan trọng trong cải cách phát triển. Trong quá trình này, trước hết phải xem xét để đại bộ phận quần chúng nhân dân được hưởng thành quả của cải cách phát triển, được có cảm giác nhận về nhiều hơn nữa, cho nên không được tăng giá tùy tiện. Thứ hai, phải căn cứ theo tình hình thị trường kết hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để điều chỉnh giá lên xuống, đảm bảo vị trí một chủ thể trên thị trường của doanh nghiệp vận tải đường sắt, nhằm đáp ứng thị trường và đạt được lợi ích nhiều hơn. Về xây dựng đường sắt, nhà nước đang phát hành trái phiếu xây dựng đường sắt, đồng thời đang tích cực cổ vũ phương thức nhiều kênh tài chính như hợp tác công tư. Tổng hợp nhiều chính sách tốt như vậy, việc xây dựng đường sắt trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 và thời gian tiếp theo sẽ phát triển mạnh mẽ.

Ngày 13/7/2016, Chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh “Quy hoạch phát triển đường sắt trung, dài hạn”, thời gian quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến năm 2025, tổng lý trình khai thác của đường sắt Trung Quốc sẽ đạt 175.000 km, trong đó đường sắt cao tốc đạt 38.000 km. Đến năm 2030, quy mô đường sắt Trung Quốc sẽ đạt 200.000km, trong đó quy mô đường sắt cao tốc đạt 45.000 km.

Theo Sina.com.cn