15:37 | 02/04/2021

Một ASEAN Bình thường mới

Vừa qua, Hiệp hội Đường sắt Châu Á (UIC) khu vực ASEAN đã tổ chức Cuộc họp trực tuyến để giới thiệu về Ban Hành khách của UIC. Tại Cuộc họp, ông Marc Guigon - Trưởng Ban Hành khách đã có Báo cáo đáng chú ý với tiêu đề “Một ASEAN Bình thường mới” với nội dung tập trung vào tác động của đại dịch Covid-19 đến vận tải ĐS, tình huống có thể xảy ra trong tương lai và các giải pháp ứng phó để thích ứng.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm MotASEANbinhThuongMoi.pptx
Tải về