16:12 | 02/04/2021

Năm 2020, ĐSVN chuyên chở gần 900 ngàn tấn hàng hóa liên vận quốc tế

Hội nghị về thỏa thuận khối lượng chuyên chở hàng hóa xuất, nhập và quá cảnh trong liên vận ĐS quốc tế quốc tế được tổ chức trực tuyến từ ngày 15-19/03/2021 (Tp. Warsaw, Cộng hòa Ba Lan). Tham dự hội nghị có 135 đại biểu đến từ các ĐS Việt Nam, Kazakhstan, Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Nga, Uzbekistan, các đại diện của Ủy ban OSJD, khách mời là ĐS Hàn Quốc và Công ty cổ phần “OTLK ERA”. Đoàn đại biểu Tổng công ty ĐSVN do Phó TGĐ Phan Quốc Anh làm làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch Ủy ban OSJD – Ông Miroslav Antonovich đã chào mừng các thành viên tham dự Hội nghị, đồng thời ghi nhận sự quan trọng của việc tiến hành hội nghị trong điều kiện bất thường dịch Covid-19 diễn ra trên thế giới, đồng thời đánh giá cao vai trò của vận tải hàng hóa đi bằng đường sắt trong việc phát triển kinh tế của các nước trong không gian Âu-Á nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung.

Tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa đi bằng đường sắt giữa các nước tham dự Hội nghị trong năm 2020 đạt 77,721 triệu tấn, bằng 110% so với năm 2019. Trong đó, Tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước tham dự Hội nghị trong năm 2020 đạt 882,3 ngàn tấn, bằng 107% so với năm 2019.

Cụ thể: Khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2020 đạt 475,5 ngàn tấn, bằng 112,9% so với năm 2019; khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Việt Nam đến Trung Quốc đạt 406,3 ngàn tấn, bằng 100,6 % so với năm 2019; khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Việt Nam qua Trung Quốc đến nước thứ ba trong năm 2020 đạt 457 tấn (chưa bao gồm 1732 TEU hàng điện tử quá cảnh Trung Quốc đến các nước thứ ba trong thành phần các đoàn tàu container trong liên vận Trung – Âu). Khối lượng chuyên chở hàng hóa trong container từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc và Kazakhstan đến các nước châu Âu trong năm 2020 đạt 1732 TEU, bằng 114% so với năm 2019.

Tại hội nghị, Phó TGĐ Phan Quốc Anh cho biết ĐSVN sẵn sàng hợp tác với các nước về việc tổ chức chuyên chở container và container lạnh từ Việt Nam đến Trung Quốc, cũng như quá cảnh Trung Quốc đến các nước, bao gồm cả khả năng chạy các đoàn tàu container. Trong năm 2021, ĐSVN sẽ tiếp tục xúc tiến việc chuyên chở container lạnh qua cửa khẩu Lào Cai (ĐSVN) – Hà Khẩu (ĐSTQ) và Đồng Đăng (ĐSVN) – Bằng Tường (ĐSTQ) và chuyên chở container lạnh từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến các nước thứ ba. Phó TGĐ Phan Quốc Anh đề nghị các đường sắt tham dự Hội nghị cùng phối hợp trong việc thu hút khối lượng hàng hóa chuyên chở từ các nước đến Việt Nam và ngược lại.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Đoàn của Tổng công ty ĐSVN đã chủ trì 2 phiên họp nhóm trực tuyến giữa ĐSVN – ĐSTQ và ĐSVN – ĐSTQ – ĐS Kazakhstan; và 2 phiên họp trao đổi thông tin trước để thống nhất nội dung đưa vào Biên bản Hội nghị của các nhóm công tác ĐSVN – ĐS Kazakhstan – ĐS Mông Cổ - ĐSTQ, ĐSVN – Kazakhstan – ĐSTQ – ĐS Mông Cổ - Đường sắt Nga. Nói chung, các ý kiến của ĐSVN đưa ra đã nhận được sự ủng hộ cao của đường sắt các nước tham dự Hội nghị.