13:27 | 22/10/2021

Tác động của đại dịch Covid-19 đến Nhật Bản và hoạt động của đường sắt

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã phải tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 vào tháng 8/2021. Quyết định này có thể gây thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế Nhật Bản nhưng được xem là bước đi cần thiết để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng hơn mà dịch bệnh có thể gây ra trong tương lai. Trong báo cáo ngắn này, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt Nhật Bản cung cấp một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản, tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các công ty đường sắt và những cải tiến áp dụng cho đầu máy toa xe để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm TacDongCuaDichCovid19DenNhatBanVaHoatDongCuaDS.pdf
Tải về