16:35 | 21/11/2016

Tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng UIC Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22

Phiên họp Hội đồng lần thứ 22 Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRA) của Hiệp hội Đường sắt Quốc tế (UIC) đã được Đường sắt Ấn Độ tổ chức thành công vào ngày 8/11/2016 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ cùng với Phiên họp của Ủy Ban Quản lý UIC Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 và Hội thảo Tín hiệu và điều khiển chạy tàu của UIC Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 (CCS). Phiên họp tập trung vào việc bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch khu vực cũng như các hoạt động và tài chính cho năm 2017.

Với giai đoạn 2017-2018, các thành viên đã thông qua việc đề cử ông Oleg BELOZEROV - Tổng Giám đốc RZD là Chủ tịch khu vực và các ông Kanat ALPYSBAYEV - Chủ tịch Đường sắt Kazakhstan, ông Lu DONGFU - Chủ tịch Đường sắt Trung Quốc là Phó Chủ tịch. Thay mặt các thành viên APRA, ông LOUBINOUX cảm ơn ông SEINO đã đảm nhiệm nhiệm kỳ bốn năm với cương vị Chủ tịch khu vực cũng như tham gia vào các hoạt động của UIC Châu Á - Thái Bình Dương.

Số lượng các đề xuất cho năm 2017 ngày càng tăng và quyết định lựa chọn đã được đưa ra trong khuôn khổ hạn chế của ngân sách khu vực nhưng phù hợp với Kế hoạch Hành động Chiến lược giai đoạn 2016 - 2019 và Tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Oleg BELOZEROV, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nga (RZD) được bầu là Chủ tịch mới của UIC Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thay thế ông Satoshi SEINO, Chủ tịch Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East). Ông Satoshi SEINO phát biểu kết thúc Phiên họp Hội đồng Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cảm ơn tất cả các thành viên và nhân viên UIC đã hỗ trợ ông trong thời gian đảm nhận vị trí Chủ tịch.