08:42 | 06/07/2021

Xu hướng vận tải năm 2020 của các công ty đường sắt thành viên UIC

“Xu hướng vận tải năm 2020 của các công ty đường sắt thành viên UIC” trên Website của UIC. Bài viết phân tích kết quả khối lượng vận tải đường sắt tại các nước thành viên trong năm 2020 so sánh với cùng kỳ 2019 để làm rõ xu hướng vận tải hành khách và hàng hóa tại các đường sắt thành viên do tác động của đại dịch Covid-19.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm XuHuongVanTaiDSnam2020cuaCacCtyThanhVienUIC.pdf
Tải về