Hoạt động Đảng - Đoàn thể

16:02 | 23/01/2018

Công đoàn ĐSVN triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018: Thực hiện nhiều chương trình vì người lao động

Sáng ngày 23/1, Công đoàn Tổng công ty ĐSVN tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018, Công đoàn ĐSVN đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có nhiều chương trình hướng về cơ sở, vì người lao động như xét hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa chữa nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tổ chức cho CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc đi nghỉ dưỡng sức...

Năm 2017, Công đoàn Tổng công ty ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN. Qua hội nghị đã giải quyết được nhiều vấn đề mà các cấp cơ sở chưa giải quyết được, tổng rà soát các quy chế, quy định liên quan đến NLĐ, công khai minh bạch, công tác tài chính. Đề ra các chỉ tiêu, chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, hoàn thiện hệ thống quy chế đảm bảo đúng quy định pháp luật và dân chủ.

Đặc biệt đã tổ chức ký kết TƯLĐTT cấp ngành với 3 điểm có lợi cho NLĐ, gồm NLĐ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN được chi thưởng 500.000 đồng nhân ngày truyền thống ngành ĐSVN (21.10 hằng năm) từ Quỹ phúc lợi; Người sử dụng LĐ trích Quỹ phúc lợi mua bảo hiểm thân thể hằng năm cho 100% NLĐ trong công ty mẹ, mức mua tối thiểu 100.000 đồng/người; Người sử dụng LĐ thanh toán tiền tàu xe cho NLĐ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN đang làm việc ở các địa bàn khó khăn có mức phụ cấp 0,7 khi NLĐ nghỉ phép năm để thăm gia đình, gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), vợ hoặc chồng.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm, CĐ ĐSVN đã phối hợp tổ chức thành công các hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN với CB, đoàn viên CĐ; nữ CNVCLĐ; phối hợp chỉ đạo Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội và Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân lái tàu và tiếp viên trên tàu. Tại các hội nghị đối thoại, đã có 70 ý kiến trao đổi trực tiếp và 42 kiến nghị của đoàn viên CĐ được giải quyết thỏa đáng, tạo sự ổn định trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, còn một số kiến nghị liên quan đến nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt chưa được giải quyết do vượt quá thẩm quyền của Tổng Công ty ĐSVN. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp, ban hành các quy chế: Quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ phúc lợi, Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc cấp Tổng công ty và Quy chế tổ chức hội nghị đại biểu NLĐ cấp Tổng Công ty ĐSVN. CĐ ĐSVN tích cực tham gia đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015, định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2017- 2020; tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn xây dựng nội quy lao động của Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN.

Các nhiệm vụ năm 2018 của CĐ ĐSVN được xây dựng trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp CĐ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong toàn ngành; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ CNLĐ giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Một trong những nhiệm vụ đó là phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ năm 2018 đảm bảo đủ nội dung, thiết thực, hiệu quả.

Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của NLĐ gửi Tổng giám đốc giải quyết, giải đáp kịp thời. Vận động các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty ĐSVN tham gia các nội dung, điều khoản của TƯLĐTT Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN; tổng hợp ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN; Ký kết TƯLĐTT cấp ngành ĐSVN; Ban hành Nội quy lao động Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN. Bên cạnh đó sẽ tổng kết, tôn vinh CNLĐ giỏi, lao động sáng tạo ngành đường sắt giai đoạn 2012-2017; Biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu cấp ngành ĐS lần thứ III; tổ chức Hội thi Công nhân lái tàu giỏi lần thứ VI - 2018.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty ĐSVN 

Đánh giá hoạt động của CĐ ĐSVN năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện cho 6 tập thể, bằng khen toàn diện cho 2 tập thể; 3 cờ chuyên đề cho 3 tập thể, bằng khen chuyên đề cho 4 tập thể và bằng khen toàn diện cho 51 cá nhân, bằng khen chuyên đề cho 5 cá nhân.