Hoạt động Đảng - Đoàn thể

14:13 | 28/10/2022

Đảng ủy TCT ĐSVN tổ chức lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

Trong các ngày từ 24-28/10/2022, tại trường Cao đẳng Đường sắt, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 55 học viên theo hình thức trực tiếp kết hợp và trực tuyến (10 đồng chí) là các đồng chí đảng viên mới.

Đến dự và chỉ đạo các lớp học có các đồng chí đại biểu: Đỗ Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thanh viên Tổng công ty; Vũ Thị Hồng Minh - Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty ĐSVN và các đồng chí lãnh đạo các Ban Tổng công ty, các đơn vị trong khu vực.

Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tại khóa học, các học viên đã viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đồng thời, khóa học cũng nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 01 năm rèn luyện, phấn đấu.

Kết thúc khóa học, đã có 24 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá và 7 học viên được khen thưởng vì có thành tích học tập chuyên cần.