Hoạt động Đảng - Đoàn thể

22:16 | 18/03/2016

Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN: Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới và phát triển ngành ĐS

Ngày 18/3/2016, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ. Đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN chủ trì hội nghị.

Năm 2015 là năm bản lề trong quá trình đổi mới của ngành ĐS nên bngay từ đầu năm, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã tập trung các giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Đảng ủy Khối và Nghị quyết của BCH Đảng bộ. Kết quả, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch và đạt được một số thành tích nổi bật.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Tổng công ty đã chủ động đề xuất với Chính phủ, Bộ GTVT, đưa ra nhiều giải pháp để cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp vượt nhiều lần so với số lượng tại Quyết định 198/QĐ-TTg (Cổ phần hóa: tăng từ 03 doanh nghiệp lên 26 doanh nghiệp; thoái vốn: tăng từ 06 doanh nghiệp lên 30 doanh nghiệp). Cùng với đó, kế hoạch SXKD của Tổng công ty đã được điều chỉnh kịp thời theo tình hình mới và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để sản xuất bình hành. Hoạt động SXKD của các đơn vị trong toàn ngành theo mô hình tổ chức mới cơ bản ổn định, đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2015, ngân sách đầu tư công rất hạn chế, vì vậy Tổng công ty đã tổ chức quản lý, sử dụng linh hoạt vốn Sự nghiệp kinh tế cho công tác quản lý bảo trì KCHT ĐS, đồng thời huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư bên ngoài tham gia đầu tư phương tiện vận tải, nâng cấp KCHT để giải quyết các ”nút thắt” về vận tải, tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chạy tàu, giảm chi phí vận chuyển, tăng sản lượng nhằm thu hút khách hàng, qua đó, tăng thị phần vận chuyển hàng hóa bằng ĐS.

Trong năm, Tổng công ty đã tổ chức tốt các đợt phục vụ vận tải cao điểm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hình ảnh nhà ga, đoàn tàu tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng dịch vụ được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, hệ thống bán vé điện tử giai đoạn 2 (Hành khách có thể tự in vé và hóa đơn điện tử) được đưa vào hoạt động, không chỉ tạo thuận lợi lớn cho khách hàng mà còn giúp các công ty vận tải chủ động trong SXKD.  Giá trị tổng sản lượng đạt 11.655,7 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 11.662,0 tỷ đồng; thu nhập bình quân toàn Tổng công ty dự kiến đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trần Ngọc Thành nhấn mạnh: “Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐSVN lần thứ XI và Kế hoạch phát triển Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động SXKD của Tổng công ty ĐSVN sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, bênh cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ban ngành, thì điều quan trọng nhất là phải biết đoàn kết, phát huy nội lực, quyết liệt đổi mới tư duy và phương thức hành động để tạo ra những đột phá trong công cuộc hiện đại hóa, phát triển ngành ĐS”.

 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch  HĐTV Trần Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT ĐS, nhất là tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và ĐS, phấn đấu giảm tai nạn GTĐS trên cả 3 tiêu chí (từ 5 – 7%); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực đổi mới công nghệ vật liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, các nghiên cứu KHCN nhằm nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh; tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp trong điều hành GTVT, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức vận dụng hợp lý sức kéo, góp phần hạ giá thành vận tải, tăng hiệu quả trong SXKD…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, CBVC-NLĐ tiếp tục xiết chặt kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo quá trình tái cơ cấu và đổi mới toàn diện, thực hiện tốt phương châm kinh doanh “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả”.