Hoạt động Đảng - Đoàn thể

15:58 | 29/06/2022

Giải thi tuần thứ 3 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Cuộc thi tuần thứ 3 (từ ngày 20/6 đến 26/6/2022): có 875 CNVCLĐ tham gia dự thi thuộc 55/73 đơn vị trong toàn ngành ĐS.

Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN cho 03 trên tổng số 17 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Phạm Văn Dương - Công nhân lái tàu Phân xưởng vận dụng đầu máy Sài Gòn, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; Nguyễn Kim Hoàng - Công nhân Trạm cấp phát vật tư, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; Lê Hoàng Sơn - Trực ban chạy tàu ga Yên Xuân, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Cuộc thi được tiếp tục đến hết ngày 31/7/2022 và tổng kết trao giải vào tháng 10/2022.